Nieuws

Werkzaamheden in de Soestpolder

De 225 gaten van de zwalluwwand zijn weer voorzien van vers zand, zodat de oeverzwaluwen komend voorjaar weer nieuwe nestholtes kunnen maken en jongen groot kunnen brengen. Ook zijn de eendenkorven weer bij de vogelkijkhut geplaatst en zijn de knotwilgen geknot. 

Iedereen wordt hartelijk bedankt voor de medewerking.

Foto's: Folkert Algera

Lid worden van onze vogelwacht

Nu lid worden