Nieuws

Bijzonder broedgeval van bosuil in Burgum

Bij de familie Kleinhuis is voor het tweede jaar op rij een bijzonder broedgeval van een paartje bosuilen. Vorig jaar zijn er twee jongen grootgebracht en dit jaar zijn er maar liefst vijf jongen welke nu drie weken oud zijn. Voor wetenschappelijke doeleinden zijn de jongen beide keren geringd.

Bosuilen hebben een gevarieerd dieet. In de nestkast lagen veel vogelveren van o.a. een merel en een zanglijster. Ook staan er muizen en andere kleine zoogdieren op het menu. In Europa is de bosuil de meest algemene uilensoort, maar in Friesland vrij zeldzaam. In de regio's Gaasterland, Bakkeveen, Beetsterzwaag en Oranjewoud zijn nog een aantal broedgevallen bekend. Nu dus ook in Burgum. Hier zullen ze waarschijnlijk nog wel even blijven aangezien bosuilen hele standvaste vogels zijn. Man en vrouw blijven elkaar hun leven lang trouw en zijn jaarrond aanwezig in hun broedgebied. De verwachting is dat de jonge vogels in de nabije omgeving een eigen territorium zullen stichten. Dus woont u in een bosrijke omgeving nabij Burgum, hang dan vooral een bosuilennestkast op. 

https://nestkastbouw.nl/onze-kasten/bosuil/

Lid worden van onze vogelwacht

Nu lid worden